วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Intel เปิดเผยสเปคเทพของชิปซีพียู Core i9 Extreme Edition ระดับ 18 คอร์


Intel ได้เปิดตัวชิปตระกูลชิปซีพียู Core i9-7980XE ที่มีความเร็ว 2.6 GHz พร้อมด้วยเทคโนโลยี Turbo Boost 2.0 ที่ช่วยเพิ่มได้ถึง 4.2 GHz และ Turbo Boost 3.0 ที่ช่วยได้ถึง 4.4 GHz

ถึงแม้ว่าชิปดังกล่าวจะมีความเร็วน้อยกว่า Core i7-77ooK ที่ทำได้ถึง 4.5 GHz ซึ่งเป็นชิปประมวลผลสำหรับเครื่องเดสก์ท็อปที่มีความเร็วสูงสุดในขณะนี้ แต่ด้วยจำนวนแกนสมองที่มากถึง 18 คอร์ ก็จะช่วยให้เล่นเกมหรือทำงานหนักๆได้อย่างลื่นไหล

สำหรับรุ่นอื่นๆในตระกูล X-series ที่เปิดตัวใหม่ก็มีรุ่น 16-Core i9 ที่มีความเร็วระหว่าง 2.8 GHz ถึง 4.4 GHz และรุ่น 14-Core i9 ที่มีความเร็วเริ่มต้นที่ 3.1 GHz

ชิปซีพียู Intel รุ่น 14 ,16 และ 18-core i9 นั้น จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายน 2017 โดยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญ (ประมาณ 66,540 บาท)

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 4
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Believe นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Project-based Learning: PjBl

ทีม Memory นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning ( PBL )

ทีม Together นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Team Based Learning : (TBL)

ทีม Priceless นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)

ทีม Ability นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ (gbl)วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 4
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม believe ได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้น อาคารไอซีที เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม believe ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ จากนั้นนำข้อมูลมาใส่ในสไลด์ เอกสารสไลด์ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 3
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม believe ได้เข้าไปทำงานในห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม believe ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใช้ Project-based Learning: PjBL
เอกสารสไลด์


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นำเสนอผลงานการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือก

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 2

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 2
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

-มีกิจกรรมการแบ่งทีม และการจัดการในทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

ชื่อทีม ฺBelieve
405709022 นายมุฮตาซีดีน เดียได ตำแหน่ง หัวหน้า
405709019 นายอากรัน อาแด ตำแหน่ง รองหัวหน้า
405709020 นางสาวสนธเยศ ขำนุรักษ์ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
405709017 นางสาวยามีลา อาแซ ตำแหน่ง เลขานุการ
405709005 นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
405709037 นายอัมรัณ แปซะ ตำแหน่ง กรรมการ


-มอบหมายงานทีม
ให้แต่ละทีมศึกษาเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเลือกมา 1 วิธี ซึงในทีม ฺBelieve ได้เลือก Project-based Learning: PjBl ในการศึกษาในครั้งนี้

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศึกษาดูงานหลักสูตรคอมพิวเตอร์

วันที 24 - 28 เมษายน 2560 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ณ ฟาร์มแตะขอบฟ้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ,บริษัท เมโทร คอปอเรชัน ,บริษัท เนคเทค