วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 13

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 13
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 วันนำเสนอโครงงาน ที่แต่ละทีมได้พัฒนาบทเรียน Exe learning ขึ้นมา
ณ อาคาร 06-305 ซึงแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้

- ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ซึงประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implemen tation) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

- ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ- ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


-ทีม Memoryได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสตรียะลา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

-ทีม Ability ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 12
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


      วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Believe ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  • วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 ในการนี้อาจารย์ได้แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบคิดร้อยละ การแทรกแพคเกจ และการแตกแพคเกจออก เป็นต้น 
  • ทีม believe ได้รวบรวมงานของเพื่อนในทีมมารวบรวมเป็น 1 บทเรียน ซึ่งตอนนี้เสร็จแล้ว 80 %


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  • วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ครูผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) เพื่อศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ในการนี้ทีม believe ได้มอบหมายให้ลูกทีมแต่ละคนเตรียมเนื้อหาจากนั้นใส่ข้อมูลเนื้อหาลงในโปรแกรม EXELearning จากนั้นก็มารวบร่วมกันเป็นทีม โดยเลขานุการเป็นคนรวบรวม
  • ทีม believe ได้จัดทำบทเรียน e-leaning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 9
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
    • ในการนี้หัวหน้าทีมได้มอบหมายให้สมาชิกในทีมไปศึกษาเรื่องวิจัยดังกล่าวและแบ่งหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอโดยการถ่ายวีดีโอ แล้วส่งวีดีโอใน Google plus รายวิชา 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 11 สาขา รวมทั้งหมด 367 คนเผยชิป GPS มือถือรุ่นปี 2018 ค้นหาแม่นยำขึ้นขจัดปัญหาเลี้ยวผิดซอย


ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเราสามารถฝากความไว้วางใจกับแอปฯ นำทางได้มากขึ้นแล้ว แม้ว่าเส้นทางนั้นเราจะไม่เคยไปหรือคุ้นเคยเลยก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หลายคนก็คงจะเคยเจอปัญหาอย่างเช่น ขับเลยซอย เลี้ยวผิดซอย (อาจจะขับผ่านมาแล้วหรือยังไม่ถึงซอย) ทำให้ต้องเสียเวลาไปกลับรถ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวก็มาจากการกะระยะทางของ GPS บนสมาร์ทโฟนที่ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่นั่นเอง ล่าสุดเรื่องนี้มีทางออกแล้วครับ

รายงานข่าวจาก IEEE Spectrum ระบุว่า ทาง Broadcom บริษัทออกแบบชิปบนอุปกรณ์ไร้สายจากสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าพวกเขาพัฒนาชิป GPS รุ่นใหม่บนสมาร์ทโฟนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำ จากเดิมที่มีระยะทางคลาดเคลื่อนสูงสุด 30 เมตร จะลดลงเหลือคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เมตร ซึ่งตัวชิปใหม่นี้จะประหยัดแบตเตอรีได้เพิ่มขึ้นถึง 50% อีกด้วย

สำหรับชิป GPS ตัวใหม่นี้มีชื่อรุ่นว่า Broadcom BCM4755 ซึ่งในเวลานี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการผลิต แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะถูกใช้ในสมาร์ทโฟนที่จะเปิดตัวในปี 2018 แน่นอน

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  •  แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้ว
วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

- เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
              ตัวอย่างเช่น

HTML เบื้องต้น
การสร้างลิงค์

การแทรกรูปภาพ

การสร้างตาราง

-แน่ะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบหน้า


วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Believe ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยได้อธิบายถึง ความหมายของอีเลิร์นนิ่ง บทบาทของอีเลิร์นนิ่ง ความสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ลักษณะสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ข้อดี-ข้อเสียของอีเลิร์นนิ่ง ตัวอย่าง MOOC การประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้
             e-Learning เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร


ทีม Ability ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC โดยได้อธิบายถึงความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ ข้อดี-ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC กับการประยุกต์ใช้ และตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ MOOC สรุปได้ดังนี้  
              MOOC คือหลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (Open) และรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น


ทีม Priceless ได้นำเสนอหัวข้อขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ  โดยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านเว็บมีทั้งหมด 5ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
              การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์ทีม Together ได้นำเสนอหัวข้อ การใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยได้อธิบายถึง ความหมายของเว็บบล็อก ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี-ข้อจำกัดของเว็บบล็อก ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บบล็อก  และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ สรุปได้ดังนี้
                การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทีม Memory ได้นำเสนอหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยได้อธิบายถึง ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประเภทการเรียนการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างการเรียนการสอนผ่านเว็บกับห้องเรียนปกติ และตัวอย่างเว็ปไซต์ สรุปได้ดังนี้
             การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปกับการเรียนในห้องเรียนตามปกติ อยู่ที่ว่าผู้สอนและผู้เรียนจะมาประยุกต์ใช้กันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
           อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนก็ยังคงต้องมี “ครู” ที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำนอกจากการสอนด้วย เพราะเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจหรือข้องใจในบทเรียนจะทำให้สามารถถาม-ตอบได้อย่างทันที
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Intel เปิดเผยสเปคเทพของชิปซีพียู Core i9 Extreme Edition ระดับ 18 คอร์


Intel ได้เปิดตัวชิปตระกูลชิปซีพียู Core i9-7980XE ที่มีความเร็ว 2.6 GHz พร้อมด้วยเทคโนโลยี Turbo Boost 2.0 ที่ช่วยเพิ่มได้ถึง 4.2 GHz และ Turbo Boost 3.0 ที่ช่วยได้ถึง 4.4 GHz

ถึงแม้ว่าชิปดังกล่าวจะมีความเร็วน้อยกว่า Core i7-77ooK ที่ทำได้ถึง 4.5 GHz ซึ่งเป็นชิปประมวลผลสำหรับเครื่องเดสก์ท็อปที่มีความเร็วสูงสุดในขณะนี้ แต่ด้วยจำนวนแกนสมองที่มากถึง 18 คอร์ ก็จะช่วยให้เล่นเกมหรือทำงานหนักๆได้อย่างลื่นไหล

สำหรับรุ่นอื่นๆในตระกูล X-series ที่เปิดตัวใหม่ก็มีรุ่น 16-Core i9 ที่มีความเร็วระหว่าง 2.8 GHz ถึง 4.4 GHz และรุ่น 14-Core i9 ที่มีความเร็วเริ่มต้นที่ 3.1 GHz

ชิปซีพียู Intel รุ่น 14 ,16 และ 18-core i9 นั้น จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายน 2017 โดยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญ (ประมาณ 66,540 บาท)

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 5
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Believe นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Project-based Learning: PjBl

ทีม Memory นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning ( PBL )

ทีม Together นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Team Based Learning : (TBL)

ทีม Priceless นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)

ทีม Ability นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ (gbl)
วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 4
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม believe ได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้น อาคารไอซีที เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม believe ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ จากนั้นนำข้อมูลมาใส่ในสไลด์ เอกสารสไลด์