วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3

วันที่ 25-27 มีนาคม 2560 ดิฉันได้เข้ารับการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รอบภาคใต้  โโยมีนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ยังมีคุณครูอีกหลายๆ โรงเรียนที่สนใจเข้าอบรม อาทิ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนบ้านปากด่าน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง โดยมีวิทยากร คือ อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และ อ.นฤเบศร สันติเดชา ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสื่อมากกว่า 10 ปี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้จัดที่โรงแรมลีการ์เดน หาดใหญ่


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

       วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย

 • นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง รหัส 405709001 หัวหน้าทีม
 • นางสาวยามีลา อาแซ รหัส 405709017
 • นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ รหัส 405709021
 • นางสาว พาอีซะห์ สะแม รหัส 405709023
 • นายอากรัน อาแด รหัส 405709019
           ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง e-r diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ e-r diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 • แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของแต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ
 • อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP 
โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin

ทำความรู้จักกับ ‘Lockbook’ สมุดโน๊ตที่มาพร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือ

      


          เทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือยืนยันตัวตนผ่านวิธีการสแกนลายนิ้วมือ นอกจากจะนิยมใช้บนสมาร์ทโฟนกันแล้ว มันยังถูกพัฒนามาใช้กับสมุดจดโน๊ตธรรมดาๆ เพื่อรักษาความลับสิ่งต่างๆ ที่เราจดลงไปอีกด้วย และนี่คือ Lockbook สมุดจดโน๊ตรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมระบบปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ
        สำหรับไอเดียหนังสือ Lockbook นั้นเป็นโปรเจ็กต์ระดมทุนบนเว็บไซต์ Indiegogo ซึ่งล่าสุดรายงานว่าสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายแล้ว โดยตัวสมุดโน๊ตดังกล่าวที่มีหน้าตาคล้ายสมุดออแกไนซ์ขนาดใหญ่ นอกจากจะใช้จดทั่วไปแล้ว ยังมีช่องสำหรับใส่เอกสาร , ภาพถ่าย, บัตรพกพาต่างๆ ที่สำคัญได้ด้วย และผู้ใช้จะเปิดสมุด Lockbook ก็เพียงสแกนนิ้วมือตามที่ตั้งค่าเอาไว้ ก็จะสามารถเปิดเข้าไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพียง 0.5 วินาที รวมทั้งยังป้องกันการเข้าถึงเอกสารและข้อมูลสำคัญในสมุดโน๊ตจากผู้อื่นได้ด้วย

           ทั้งนี้ ตัวสแกนลายนิ้วมือจะสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 2 นิ้ว มาพร้อมกับแบตเตอรีขนาด 160 mAh ซึ่งตัว Lockbook มีกำหนดเตรียมวางจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ในสนนราคาเริ่มต้นเล่มละ 39 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,380 บาท


สร้างแรงบันดาลใจ สู่ฝันใหม่ที่สดใสสันติสุข

          วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 มีการบรรยายพิเศษ "สร้างแรงบันดาลใจ สู่ฝันใหม่ที่สดใสสันติสุข" ด้วยกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์สันติวิธี ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20 ชั้น 3) ซึ่งวิทยากรชื่อ นายเจริญ โอทอง และ นางอรวรรณ โอทอง 
        ในการนี้พี่ๆได้เล่าประสบการณ์ที่พี่ๆได้รับกับการปั่นจักรยานรอบโลก ว่ามีทั้งเรื่องราวที่ดี และเรื่องราวที่ไม่ดี แต่สุดท้ายพี่ๆก็ฝ่าฝันอุปสรรค์ต่างๆได้และทำตามความฝันของตัวเองจนสำเร็จ
         ในการเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รับข้อคิดมากมายจากพี่ๆทั้งสองคน และได้มีแรงบันดาลใจในการทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง  อีกทั้งยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กับวิทยากรอีกด้วย

รูปภาพ


การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม AppInventor

วันที่ 4-5 มีนาคม 2560  หลักสูตรคอมพิวเตอร์จัดอบรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หัวข้อ"การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม AppInventor" สำหรับระบบปฏิบัติการ Android โดยมีนายวันชนะ พรมทอง เป็นวิทยากร

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 9
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป
        นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม
 • ให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

คำตอบ
2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12

                                  คำตอบ

3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ถ้าคะแนนรวม
0-49 เกรด F
50-59 เกรด D
60-69 เกรด C
70-79 เกรด B
80-100 เกรด A
คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน

สมมติ 78
 คำตอบ

รูปภาพ